Venny och hennes anor
Hem / Home Hem / Home
Den 19:e juli 1924 föddes Edvin och Linnea Wahlströms dotter Venny. Familjen bodde då vid Edvins föräldrarhem, Dahlstorp, intill Valö kyrka. Venny var det andra barnet av tretton. Fadern Edvin var statare. 1928 flyttade de till Tackbo i Örbyhus. 1930 var de bosatta i Läbyvad för att året därefter flytta till Almunge där Venny gick i skola mellan 1931 och
Venny Wahlström    (85 år 11 mån) Född den 19:e juli 1924 i Valö Död den 4:e september 2010 i Uppsala Gift den 22:a juni 1946 i Almunge med Gösta Westerberg
Vennys föräldrar och syskon
Edvin och Linneas barn
Birger Född 1922 Venny Född 1924 Henny. Född 1926. Bengt. Född 1928. Mary. Född 1930. Birgit. Född 1932 Siv. Född 1932
Jansson, Elin Linnea. (78 år)  Född   1902-11-09 i Harg   Död   1980-12-16 i Vaksala  
Edvin Wahlström,   (68 år).  Född   1899-07-03 i Valö. Död   1967-07-13 i Uppsala  
1937. 1938 arbetade hon som barnflicka och året därefter som hembiträde. 1942 arbetade hon vid Faringe mejeri. 1944 flyttade Venny till Uppsala där hon började arbeta på Akademiska sjukhuset. Hon bodde tillsammans med sin syster Henny i Uppsala. Vid ett tillfälle då hon var och hälsade på i Almunge så träffade hon Gösta som hon senare gifte sig med. 
Barn Hans-Olof 1946  Anette   1949  Stefan   1951   
Edvin och Linnea vigda den 25 mars 1922
Greta. Född 1933 Bertil. Född 1934 Britta. Född 1935 Kerstin. Född 1937. Marianne. Född 1938. Bernt. Född 1939
~ 1 ~