Edvin och hans anor
Hem / Home Hem / Home
Karl Edvin föddes i Valö  socken den 3 juli 1899. Hans  föräldrar var Snickaren Erik Wahlström och dennes  hustru Anna-Greta  Eriksdotter. De bodde invid  Valö kyrka i Dahlstorp där  fadern Erik hade byggt det  hus de bodde i. Edvin var det  andra barnet för föräldrarna,  tidigare hade de Klara som var 4 år vid Edvins  födelse. När Edvin var 10 år gammal dog hans  mor Anna Greta. Vid 12 års ålder börjar Edvin  att arbeta som dräng vid gården Rofsätra i  Valö. Han är kvar där till 1915 då han flyttar  tillbaka till Dahlstorp. Inskrivning till  
värnplikten sker för Edvin den 24 februari år 1919 och hans placering blir vid Vaxholms kustartilleri  där han påbörjar sin grundutbildning vid  rekrytskolan den12:e november år 1919. 1921  börjar han återigen arbeta vid Rofsätra som dräng  och fortsätter med detta fram till 1922. Edvin  träffar någon gång vid de här åren Linnea Jansson  från Harg som bland annat arbetar som jungfru  hos hemmansägare Elis Paul Södergren vid  Rofsätra. Edvin och Linnea gifter sig den 25:e  mars 1922 och flyttar samman vid Edvins  föräldrarhem Dahlstorp där fadern Erik  fortfarande bor kvar. Vid Dahlstorp får Edvin och  Linnea barnen Birger 1922, Venny 1924 och Henny  1926. De bor kvar vid Dahlstorp till 1928 då de  den 24:e mars skrivs in i Vendels församling där  
Wahlström, Karl Edvin. Född 1899-07-03 i Valö.   Död 1967-07-13 i Vaksala. 
Wahlström, Erik. Född 1839-02-06 i Valö. Död 1925-04-03 i Valö.
Eriksdotter, Anna-Greta. Född 1858-10-12 i Morkarla. Död 1909-10-01 i Valö. 
Wahlström, Per. Född 1799-11-11 i Valö. Död 1884-11-28 i Valö.
Broquist, Anna-Maria. Född 1810-04-09 i Valö. Död 1900-12-17 i Valö
Mattsson, Erik. F 1824-12-14 i Morkarla. D 1910-06-?? i Morkarla
Ersdotter, Maria-Stina. F 1837-09-13 i Morkarla. D 1914-12-20 i Morkarla.
Edvin blir torpare vid Tackbo torp. I Vendel föds  deras son Bengt år 1928. Från Vendel flyttar de till  torpet Vadbacka i Vänge och Läbys pastorat den  17:e november 1930. Flyttlasset från Vendel till  Vadbacka går med hästskjuts för hela familjen. I  Vadbacka föds dottern Mary 1930 och där blir  familjen kvar fram till april år 1931 då de flyttar in  i Almunge pastorat den 27:e april. I Almunge får de  tvillingarna Birgit och Siv 1932, Greta 1933, Bertil  1934, Britta 1935, Kerstin 1937, Marianne 1938 och Bernt 1939. Vid Edvins död den 13:e juli 1967 har  han levt ensam efter att han och Linnea skiljt sig  sedan ett flertal år tillbaka. Edvin bor då i Uppsala  på Skomakargatan 3 och har uppnått 68 års ålder 
Ersson, Mats. F 1768-05-09 i Morkarla.   D 1840-02-21 
Andersdotter, Anna.   F 1783-01-16 i Morkarla.   D 1851-08-09 
Hansson, Erik. F 1810-08-02 i Hökhuvud. D 1868-03-16.
Larsdotter, Anna. F 1805-10-03 i Morkarla  D 1881-01-12
Eriksdtr, Anna.  Född 1754
Kristina Nilsdotter. Född 1745-04-19 i Morkarla Död 1814-04-08 i Morkarla
Nils Andersson F: omkr 1716-02-12. Död 1795-01-01 i Morkarla
Anders Nilsson Sarf. Född 1680. Död 1733-02-26 i Morkarla
Talman i Riksdagen 1697 Nils Andersson Sarf Född 1654-03-24 i Morkarla Död 1713 i Morkarla
Jansdotter, Maja. Född 1776-01-05. D 1861-03-12 i Valö.
Broquist, Sven. Salpetersjudarverkmästare Född 1764-03-23 i Skatelöv. D 1839-04-24.
Wahlström, Johan Erik.   Född 1777-11-28 i Börstil.   D 1857-02-19. 
Persdotter, Greta.   Född 1772-04-08 i Valö.   D 1853-02-19.