Edla och hennes anor
Den 11:e augusti 1888 föddes i Björklinge socken flickan Edla Myrberg. Edla  antecknas som oäkta dotter till Bondedottern Emma Kristina Andersdotter i  Långåker.    Edla bodde vid Långåker i Björklinge till 1891 då hon och mamman flyttade till  pappan, Erik Myrberg, i Tensta. Från Tensta flyttade familjen 1892 tillbaka till  Björklinge där Edlas far blev hemmansägare till ett 5/32-dels hemman. Familjen bor  vid Långåker till 1896 då de av okänd anledning inte längre kan ha hemmanet kvar. År  1900 bosätter sig familjen vid Sjöhagen där fadern blir torpare.   Under tiden som de bor vid Sjöhagen lär Edla känna smedslärlingen Kristian Westerberg. De får  tillsammans dottern Elsa som föds den 5:e juni 1907. Edla och Kristian gifter sig i Björklinge den  17:e augusti 1907 och i vigselboken kan följande läsas: Kristian Westerberg, smed, Aspviks ägor  och Edla Myrberg, Torparedotter, Sjöhagen, Vigselförrättare, J,A Palmer.   Edla och Kristian flyttar samman vid Johannisdal i Sjöhagen och blir där inneboende hos slaktaren  Otto Johansson och  Britta Kajsa Sund. 1908 flyttar de flyttar till Bredsjön i Järlåsa där de bor  till 1915 då de flyttar med sina barn till Örbyhus slott där Kristian har fått arbete som smed. Edla  dör den 14:e juli 1924 i Örbyhus 37 år gammal. 
Myrberg, Erik. Född 1865-10-19 i Viksta. Död 1918-09-18 i Uppsala.
Andersdotter, Emma Kristina. Född 1868-12-28 i Björklinge. Död 1913-06-21 i Björklinge.
Myrberg, Edla. Född 1888-08-11 i Björklinge. Död 1926-07-14 i Vendel.
Myrberg, Erik. Född 1824-12-20 i Morkarla. Död 1893-07-17 i Viksta.
Matsdotter, Maria Kristina. Född 1829-04-26 i Viksta. Död 1911-04-18 i Viksta.
Jansson, Anders. Född 1836-10-20 i Jumkil. Död 1929-09-06 i Björklinge.
Larsdotter, Anna-Britta. Född 1837-10-07 i Björklinge. Död 1869-04-08 i Björklinge.
Edla går i skolan vid Björklinge, både  småskola och folkskola och har som lärare  Fredrika Pettersson och  Gustaf Lundin.                                                                            (En skoldag)    År 1903 när de bor vid Sjöhagen  konfirmeras Edla tillsammans med 23  andra Björklingeungdomar.   De betyg som antecknas i kyrkoböckerna  är litet a, b eller c, åtta av ungdomarna får  betyget c, tolv stycken får b och tre  stycken däribland Edla får betyget a. Sin  första nattvard får de ta den 28:e juni  1903. 
Mats Matsson   Född 1784-12-25  Viksta  Död 1868-01-29 i Viksta
Mats Hammarberg  Född 1739-01-01 Björklinge  Död 1793-08-17 i Viksta
Häradsdomare   Lars Gustafsson  Född 1803-03-09 Björklinge
Katarina Eklund Född 1805-11-29 Björklinge  Död 1853-11-28 Björklinge
Hem / Home Hem / Home
Ulrika Gimström Född 1790-08-17 Åland
Trädgårdsmästare Elias Gimström Född 1740 Skäfthammar
+
Sergeanten Anders Hammarberg  Född 1717-01-13 i Björklinge